Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika Drukuj artykuł

 

Treść ogłoszenia o konkursie w formacie .PDF (pobierz)

 

Dokumenty dodatkowe:

Kwestionariusz osobowy kandydata (pobierz),

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz).