Strona główna Informacje Konta bankowe
Kasa PDF Drukuj artykuł

 

KASA Sądu Rejonowego w Piszu

Z dniem 1 października 2019 r. kasa sądu została zamknięta, uruchomiono natomiast Samoobsługowy Terminal Płatniczy (wpłatomat obsługujący karty płatnicze). Można za jego pośrednictwem dokonać opłat sądowych oraz zakupić znaki opłaty sądowej.

Znaki opłaty sądowej można również nabyć za gotówkę w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. bez dodatkowej prowizji.

 

Konta bankowe

KOD BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

KOD BIC Bank Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

IBAN tworzy się porzezkodu Polski "PL"


Komunikat BGK 16.04.2020 Zmiana oprocentowania

Szanowni Państwo,
decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. stopa depozytowa NBP została obniżona o 0,50 p.p. do poziomu 0,00%.
W wyniku tych zmian, od dnia 9 kwietnia 2020 r.:
1) depozyty/środki przyjęte w zarządzanie overnight oraz depozyty/środki przyjęte w zarządzanie terminowe przez Ministra Finansów na okres od 1 do 3 dni(i);
2) środki zgromadzone na rachunkach depozytowych Ministra Finansów(ii) oprocentowane są w wysokości 0,00%
_____________________________________

(i) Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.
(ii) UoFP art. 83a ust. 3


Konta Sądu Rejonowego w Piszu:

 

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)*

I Wydział Cywilny                            40101000551273005004000001

II Wydział Karny                             13101000551273005004000002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich    83101000551273005004000003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych         56101000551273005004000004

 

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony)

BGK O/Olsztyn 30 1130 1189 0025 0134 2920 0007

 

Rachunek depozytów (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) BGK O/Olsztyn

Waluta PLN   32 1130 1017 0021 1002 4190 0004

Waluta USD  05 1130 1017 0021 1002 4190 0005

Waluta EUR  86 1130 1017 0021 1002 4190 0002

Waluta CHF  16 1130 1017 0021 1002 4190 0001

Waluta GBP  59 1130 1017 0021 1002 4190 0003

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
BGK O/Olsztyn 95 1130 1189 0025 0134 2920 0001

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.04.2015 r. sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) podlegają konsolidacji na rachunku Ministra Finansów.

W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.

Od 01.04.2015 r.  wpłaty sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

*Rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Olsztynie

NBP O/O Olsztyn 04 1010 1397 0030 9822 3100 0000


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.