Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

 

 
Aktualne formularze do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości RP

BROSZURY I PUBLIKACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM:

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

wniosek o odpis prawomocnego wyroku

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

wniosek o zwrot kosztów podróży

wniosek o rozłożenie na raty

wniosek o obniżenie alimentów

wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

wniosek o pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej

wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka

wniosek o uchylenie orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielskiej

wniosek o umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym

wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia

wniosek o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

paszport

pozew o alimenty

pozew o podwyższenie alimentów

wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

wniosek o ustalenie ojcostwa

wniosek o ustanowienie kuratora

pozew męża/matki o zaprzeczenie ojcostwa

wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU KARNYM:

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubieganina się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

wniosek oskarżyciel posiłkowy

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

wniosek o rozłożenie na raty

wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

wniosek o odpis prawomocnego wyroku

wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

wniosek o zatarcie skazania

wniosek o zwrot kosztów podróży

 

DRUKI ZAPYTANIA O KARALNOŚĆ:

zapytanie o udzielenie informacji o osobie

zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

 

INNE

sprawozdanie kuratora do pomocy w zarządzie środkami finansowymi

sprawozdanie opiekuna/kuratora

sprawozdanie opiekuna małoletniego

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.