Strona główna
Cyberbezpieczeństwo PDF Drukuj artykuł

 

W związku z obowiązkiem nałożonym przez przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1369) przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, jego zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi.

Cyberbezpieczeństwo, w myśl przytoczonej wyżej ustawy, to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo nazywane są incydentami.

Najczęściej występujące incydenty to:

 • Phishing – metoda oszustwa, w której cyberprzestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak danych logowania czy danych karty bankowej;
 • Wiadomości SPAM – niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne, mogące zawierać odnośniki do szkodliwego oprogramowania;
 • Kradzież tożsamości;
 • Kradzież, modyfikacja lub niszczenie danych;
 • Atak z użyciem szkodliwego oprogramowania („wirus komputerowy”, „robaki”, koń trojański.”

Należy pamiętać, że najlepszym sposobem na ustrzeżenie się przed negatywnymi skutkami incydentów jest ochrona prewencyjna.

Poniżej przedstawiamy przykładowe sposoby na uniknięcie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni:

 • Instalacja, użytkowanie i bieżące aktualizowanie oprogramowania antywirusowego;
 • Aktualizowanie systemu operacyjnego urządzenia oraz aplikacji na nim zainstalowanych;
 • Sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą programu antywirusowego;
 • Korzystanie ze stron internetowych posiadających ważny certyfikat bezpieczeństwa;
 • Regularne skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych;
 • Każdorazowa weryfikacja adresu nadawcy wiadomości e-mail;
 • Niewysyłanie danych osobowych, logowania, karty kredytowej w niezabezpieczonej treści wiadomości e-mail;
 • Unikanie odwiedzin stron zawierających darmowe pliki muzyczne, obrazy, filmy;
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych danych;
 • Baczne obserwowanie i czytanie komunikatów pojawiających się na ekranie komputera.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treściami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczeństwo w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących cyberbezpieczeństwa.​


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.