Strona główna
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza I Ns 152/20 PDF Drukuj artykuł

 

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Piszu I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie I Ns 152/20  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Waldemar Maciejczyk złożył wykaz inwentarza po Krzysztofie Piotrowskim, PESEL 67040904998, ostatnio zamieszkałego w Orzyszu przy ulicy ul. Kolejowa 4/24, 12-250 Orzysz, zmarłego w dniu 07.01.2018 r.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.