Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Zawiadomienie dot. trzeciego etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w celu zastępstwa pracownika
Zawiadomienie dot. trzeciego etapu konkursu na stanowisko urzędnicze w celu zastępstwa pracownika PDF Drukuj artykuł

 

Z a w i a d o m i e n i e
dot. etapu trzeciego konkursu na stanowisko urzędnicze
na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
w Sądzie Rejonowym w Piszu

W związku z ogłoszeniem  Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku nr K-1100-10/20 dotyczącym naboru w drodze konkursu kandydatów na stanowisko urzędnicze na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Piszu w pełnym wymiarze czasu pracy, komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku praktycznego sprawdzianu umiejętności, do etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjne – zakwalifikowani zostali następujący kandydaci (w porządku alfabetycznym):

  1. Milewska Justyna,
  2. Mrozowska Magdalena.

Etap trzeci konkursu – rozmowy kwalifikacyjne – odbędzie się w dniu 08 lipca 2020 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Piszu, ul. Warszawska 47, pokój nr 214 (II piętro), ogodzinie 11.00.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.