Strona główna Aktualności Komunikaty Kierownika I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Komunikaty Kierownika I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej PDF Drukuj artykuł

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 – kontakty kuratorów sądowych będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym telefonu, poczty elektronicznej, faksu, komunikatorów internetowych). Informacje o telefonach i adresach poszczególnych kuratorów można odnaleźć na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Piszu.

Czas obowiązywania – do odwołania.

W związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju koronawirusa i obecną sytuacją prosi się aby osoby opuszczające zakłady karne, które chcą zwrócić się o udzielenie pomocy postpenitencjarnej, o złożenie podania we wskazanym w Sądzie miejscu oraz podanie kontaktowego numeru telefonu.

Podanie będzie rozpatrzone w jak najkrótszym terminie.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.