Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty Pracy Ogłoszenia Zawiadomienie dot. II etapu konkursu na staż urzędniczy
Zawiadomienie dot. II etapu konkursu na staż urzędniczy PDF Drukuj artykuł

 

K-1100-31/18                                                                                                                                                      Pisz, dnia 5 grudnia 2018 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

dot. II etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu

 

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczącym konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Piszu, Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych ustaliła, że do II etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

 1. Dylewska Aleksandra
 2. Kałęka Małgorzata
 3. Kowalska Magdalena
 4. Kozikowska Karolina
 5. Kuliś Marcin
 6. Lipińska Alicja
 7. Milewska Magdalena
 8. Poreda Justyna
 9. Prusaczyk Monika
 10. Puczyłowska Anna
 11. Zalewska Małgorzata
 12. Zuzga Agnieszka

II etap konkursu - praktyczny sprawdzian umiejętności - odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 44A, sala 505 (V piętro) o godzinie 10.00.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.  

                                                                                       

                                                                         Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.