Strona główna Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza PDF Drukuj artykuł

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Piszu.
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

    1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
    2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

   1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
   2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
   3. Akceptowalne formaty załączników to:
      - DOC, RTF
      - XLS
      - CSV
      - TXT
      - GIF, TIF, BMP, JPG
      - PDF
      - ZIP
   4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
   5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.